اعضای هیات علمی دانشکده

نام: هاله زرگرزاده

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

h.zargarzadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: پروفسور ميرمحمد سيد عباس زاده

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکتری مديريت آموزشی Ph.D

مرتبه علمی: پروفسور

m.abbaszadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: علیرضا موقری

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آب و هوا شناسی

مرتبه علمی: استادیار

a.movaghari@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 04433384787

نام: محبوب طالعی

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار

m.talei@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: رشيد سعيدآبادی

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: استادیار

r.saiedabadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: محمد محمدی

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: استادیار

moh.mohammadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: بهمن نزهت

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار

b.nozhat@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: میر نجف موسوی

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: دانشیار

m.mousavi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: علیرضا مهدی پور

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: استادیار

a.mehdipour@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: حسن حیدری

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: استادیار

h.heidari@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:414  این هفته:3031  این ماه:14309  امسال:155619