اعضای هیات علمی دانشکده

نام: هاله زرگرزاده

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

h.zargarzadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: پروفسور ميرمحمد سيد عباس زاده

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکتری مديريت آموزشی Ph.D

مرتبه علمی: پروفسور

m.abbaszadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: دکتر اسماعیل سلیمانی

گروه آموزشی: روانشناسی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

مرتبه علمی: استادیار روانشناسی

e.soleimani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: علیرضا موقری

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آب و هوا شناسی

مرتبه علمی: استادیار

a.movaghari@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 04433384787

نام: فاطمه مدرسی

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات فارسی

مرتبه علمی: استاد دانشگاه ارومیه

f.modarresi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: دکتر حسن قلاوندی

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: دانشیار

h.ghalavandi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: حبيب ارجمندزاده

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: سید حسن ابوصالح

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: علوم سیاسی

مرتبه علمی: مربی

sh.abousaleh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: محمدامير عبيدی نيا

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استاد یار

m.obaydinia@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: افشار کبیری

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی

مرتبه علمی: استادیار

a.kabiri@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:126  این هفته:8151  این ماه:20849  امسال:170368