اعضای هیات علمی دانشکده

نام: هاله زرگرزاده

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

h.zargarzadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: پروفسور ميرمحمد سيد عباس زاده

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکتری مديريت آموزشی Ph.D

مرتبه علمی: پروفسور

m.abbaszadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: علیرضا موقری

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آب و هوا شناسی

مرتبه علمی: استادیار

a.movaghari@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 04433384787

نام: فيروزه سپهريان آذر

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دكتري روانشناسي

مرتبه علمی: دانشیار

f.sepehrianazar@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: ناصر سلطانی

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: استادیار

n.soltani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: پرویز علوینیا

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: استادیار

p.alavinia@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: دکتر عبداله طلوعی آذر

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: دانشیار

a.toloeiazar@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی

نام: علی عیسی زادگان

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

مرتبه علمی: دانشیار

a.essazade@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: کریم جباری

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عرب (1375) و اتمام سطح

مرتبه علمی: استادیار

hamsaye8@yahoo.com

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: دکتر مهرداد قدرت دیزجی

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ ایران باستان

مرتبه علمی: استادیار

m.ghodratdizaji@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:205  این هفته:1497  این ماه:9131  امسال:150361