کارکنان دانشکده

نام: علی فتح الهی
سمت: مسئول رایانه و اینترنت
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: شیوا سلیمانی
سمت: خدمات
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: محمد مهدی دوست
سمت: خدمات
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: نوروزعلی ولی زاده
سمت: خدمات
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: میرلطیف عراقی
سمت: خدمات
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: فرهاد عباس پور
سمت: خدمات
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: اردلان صفایی فر
سمت: خدمات
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: اسماعیل پیروز
سمت: کارمند آموزش
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: ندا نویدی
سمت: کارشناس گروه معارف
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: یوسف معصوم زاده
سمت: مسئول دبیرخانه
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:193  این هفته:3137  این ماه:15140  امسال:178744