کارکنان دانشکده

نام: سید رحیم سیدزاده
سمت: مسئول اطلاعات
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: مریم نیلی
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: جواد قاسمی
سمت: کارپرداز
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: شیرزاد فرجی
سمت: کتابدار
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: معصومه تربیت
سمت: کتابدار
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: فاطمه علیزاده
سمت: کتابدار
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: خانعلی آقانژاد
سمت: لوله کش آب
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: مصطفی علیپور
سمت: مسئول آزمایشگاه گروه جغرافیا
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: علی اصغر اویسی
سمت: مدیرامورعمومی و مسئول دفتر
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: اسماعیل معصوم زاده
سمت: مسئول حسابداری
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:102  این هفته:2884  این ماه:15136  امسال:178571