کارکنان دانشکده

نام: مستوره زینالی
سمت: کارشناس پژوهش
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: عسگر ماندگارنسب
سمت: مسئول روابط عمومی
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: صابر رزاقی
سمت: مسئول آموزش
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: جواد شتربان زاده
سمت: مسئول دبیرخانه کمسیون تخصصی
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: عوض آقازاده
سمت: امین اموال
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:114  این هفته:6943  این ماه:21789  امسال:170698