اعضای هیات علمی گروه علوم تربیتی

نام: پروفسور ميرمحمد سيد عباس زاده
مرتبه علمی: پروفسور
مدرک تحصیلی: دکتری مديريت آموزشی Ph.D
گروه آموزشی: علوم تربیتی

m.abbaszadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: علی اشرف جودت
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه تعلیم و تربیت
گروه آموزشی: علوم تربیتی

t.aajodat@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: فرزانه میکائیلی منیع
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی تربیتی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

f.michaelimanee@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: دکتر حسن قلاوندی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

h.ghalavandi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: افشار کبیری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

a.kabiri@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: اسماعیل سلیمانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

e.soleimani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: دکتر علیرضا حسین پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

a.hossinpoor@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی
نام: فيروزه سپهريان آذر
مرتبه علمی: پروفسور
مدرک تحصیلی: دكتري روانشناسي تربیتی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

f.sepehrianazar@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: علی عیسی زادگان
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

a.essazade@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: بهناز مهاجران
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

b.mohajeran@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:32  این هفته:2070  این ماه:15965  امسال:162233