اعضای هیات علمی گروه فقه

نام: دکتر سید مهدی صالحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتري فقه و مباني حقوق اسلامی
گروه آموزشی: فقه

sm.salehi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی
نام: سید مهدی قریشی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: سطح چهار حوزه ی علمیه قم ( دکترا )
گروه آموزشی: فقه

sm.ghoreishi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: رضا نیکخواه
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل از استراسبورگ فرانسه
گروه آموزشی: فقه

r.nikkhah@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: سیامک جعفرزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اتمام سطح چهار حوزه - دکتری فقه و حقوق اسلامی
گروه آموزشی: فقه

jafarzadeh_siamak@yahoo.com

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: محمد حسن جوادی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فقه و حقوق اسلامی
گروه آموزشی: فقه

mh.javadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: حجت الاسلام والمسلمین صفدر محمدی
مرتبه علمی: حجت الاسلام
مدرک تحصیلی: فقه و اصول
گروه آموزشی: فقه

s.mohammadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:126  این هفته:2908  این ماه:15160  امسال:178595