اعضای هیات علمی گروه فقه

نام: دکتر سید مهدی صالحی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دكتري فقه و مباني حقوق اسلامی
گروه آموزشی: فقه

sm.salehi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی
نام: سید مهدی قریشی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: سطح چهار حوزه ی علمیه قم ( دکترا )
گروه آموزشی: فقه

sm.ghoreishi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: رضا نیکخواه
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: فقه

r.nikkhah@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: سیامک جعفرزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فقه و حقوق اسلامی
گروه آموزشی: فقه

jafarzadeh_siamak@yahoo.com

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: محمد حسن جوادی
مرتبه علمی: دکتری
مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول
گروه آموزشی: فقه

mh.javadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: حجت الاسلام والمسلمین صفدر محمدی
مرتبه علمی: حجت الاسلام
مدرک تحصیلی: فقه و اصول
گروه آموزشی: فقه

s.mohammadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:355  این هفته:3988  این ماه:14381  امسال:146945