امروز

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
عکس : 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکتری زبان وادبیات فارسی
شماره تلفن: 
--
پست الکترونیکی: 
b.nozhat@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.nozhat
گروه آموزشی: 
ادبیات فارسی
پست مدیریتی: 
مدیر گروه