امروز

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
عکس : 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای تاریخ
شماره تلفن: 
--
پست الکترونیکی: 
a-taleei@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=42&Ln=fa
گروه آموزشی: 
تاریخ
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
Tag: 
1