امروز

چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گروه معارف اسلامی

در نظام اسلامی ، اهمیت و ضرورت حرکت به سوی تبیین مبانی اصیل دین اسلام و آشنا ساختن مردم با تعالیم و آموزه های حقیقی آن و ایجاد تحول فرهنگی مستمر در جامعه ، بر همگان روشن و مبرهن است . واز آنجا که محور اصلی این حرکت و تحول ، دانشگاه ها می باشد ، لذا شورای عالی انقلاب فرهنگی این رسالت حساس را در دانشگاه  عمدتا برعهده گروه های معارف اسلامی نهاده است تا اهداف فوق در قالب ارائه برخی دروس مانند :  آشنایی با مبانی نظری دین اسلام ، اخلاق اسلامی ، منابع ومتون وحی ، تاریخ تحلیلی اسلام و ریشه های انقلاب اسلامی جمعا به ارزش 12 واحد به صورت عمومی ( الزامی برای عموم دانشجویان عزیز در همه رشته ها ) ، تحقق یابد . در حال حاضر گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه با 8 نفر عضو هیات علمی و  15 نفر استاد مدعو عهده دار ارائه این دروس می باشد .

 

مسئولین گروه

مدیریت گروه

 دکتر ابولقاسم ولی زاده

معاونت گروه

 دکتر ابراهیم عزیزی

مسئول دفتر گروه   

 خانم ندا نویدی ثانی

آدرس پست الکترونیکی گروه معارف اسلامی

 Religion@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  04433370638