امروز

جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

کتاب ژئومورفولوژی ساحلی ترجمه دکتر مجتبی یمانی و دکتر وحید محمدنژاد عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه ارومیه در بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران بعنوان اثر شایسته تقدیر انتخاب شده است. این کتاب توسط انتشارات دانشگاه تهران چاپ و در چهارده فصل و حدود 600 صفحه ترجمه شده است. کتاب در ارتباط با تغییر و تحولات خطوط ساحلی، انواع سواحل، دینامیک امواج، و انواع اشکال موجود در پهنه های ساحلی و تغییرات آنها می باشد.

با آرزوی توفیقات روزافزون برای آقای دکتر محمد نژاد. از خداوند منان موفقیت های آتی را برای ایشان خواستاریم.