امروز

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

قابل توجه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دکتری آموزش زبان انگلیسی (دوره روزانه) و پردیس بین الملل دانشگاهی

 مصاحبه داوطلبان دوره روزانه روز شنبه مورخ 23 خرداد 94  راس ساعت 8 صبح و 10 صبح در دو گروه طبق برنامه اعلام شده صورت خواهد گرفت. خواهشمند است داوطلبان  با در دست داشتن مدارک ذیل به صورت حضوری به دانشکده ادبیات و علوم انسانی واقع درارومیه، خیابان والفجر، روبروی صدا و سیما مراجعه نمایند. شایان ذکر است داوطلبان پردیس دانشگاهی نیز در همان تاریخ راس ساعت 13:30 به آدرس مذکور همراه با مدارک ذیل حضور داشته باشند. در صورت عدم مراجعه در زمان تعیین شده، به منزله انصراف تلقی شده و نفرات بعدی جایگزین خواهند شد.

خواهشمند است تمامی مدارک پژوهشی- آموزشی و هر گونه مستندات متقاضیان در یک پوشه گردآوری و قبل از مصاحبه تحویل ناظران جلسه گردد. ضمنا فرم شماره یک از همین صفحه دانلود کرده و پس از تکمیل کردن آن به همراه مدارک تحویل نمائید.

مدارک پژوهشی

مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا

مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی)

تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

مدارک آموزشی

اصل و کپی مدارک دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد

اصل و کپی ریز نمرات  دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد

برگزیدگی المپیادهای علمی دانشجویی

مدرک زبان معتبر

دریافت فرم یک
 

         با آرزوی موفقیت

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی