امروز

جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

به اطلاع عموم دانشجویان عزیز و محترم دوره دکتری در دانشکده ادبیات و علوم انسانی می رساند که سایت مطالعه و استفاده از اینترنت و نیز استراحت برای دانشجویان دوره دکتری در این دانشکده واقع در اتاق 105 ساختمان کلاسها راه اندازی گردید و ضمن تشکر از حمایتهای جناب آقای دکتر طلوعی آذر در راه اندازی این سایت از دانشجویان عزیز خواهشمند است در صورت نیاز می توانند از این سایت استفاده نمایند