بسمه تعالی

جناب آقای منصور مرتضوی دانشجوی مقطع دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی به شماره دانشجویی 922111004 در روز شنبه مورخه 96/8/20 از رساله دکتری خود با عنوان ((بررسی سیر قصیده در ادب فارسی از رودکی تا بهار)) دفاع خواهد نمود.

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:55  این هفته:3167  این ماه:15550  امسال:179053