امروز

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

 جلسه دفاع از پایان نامه خانم بهاره علی محمد نژاد داشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران اسلامی تاریخ دفاع 96/10/22 ساعت 12 ظهر.استاد راهنما جناب آقای دکتر علی سالاری شادیعنوان : رفتارشناسی ایرانیان در برابر حمله مغولان تا پایان حاکمیت هلاکو