امروز

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

به اطلاع کلیه داوطلبان معرفی شده از طرف سازمان سنجش می رساند مصاحبه طبق برنامه زیر در رشته های آموزش عالی - روانشناسی - زبان انگلیسی - و مدیریت آموزش عالی انجام خواهد شد

داوطلبان گرامی راس ساعت 8 صبح تاریخ اعلام شده به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه به آدرس : ارومیه - خیابان والفجر - روبروی صدا و سیمای سابق - پشت دادگاه اسلامی مراجعه فرمایند

خواهشمند است ابتدا اصل و تصویر فیش واریزی را به سرکار خانم مریم نیلی تحویل فرمایند