امروز

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

برای دانلود شیوه نامه اجرایی مربوط به دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه ارومیه بر روی لینک دانلود شیوه نامه کلیک کنید.                                      دانلود شیوه نامه مربوط به دانشجویان کاردانی و کارشناسی دانشگاه ارومیه