امروز

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

برای دانلود شیوه نامه اجرایی مربوط به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه بر روی لینک دانلود شیوه نامه کلیک کنید.                                      دانلود شیوه نامه مربوط به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه