امروز

دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

برای دانلود شیوه نامه اجرایی مربوط به دانشجویان دوره دکتری دانشگاه ارومیه بر روی لینک دانلود شیوه نامه کلیک کنید.                                      دانلود شیوه نامه مربوط به دانشجویان دوره دکتری دانشگاه ارومیه