امروز

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

به دلیل همکاری پژوهشی با دانشگاه داوگاوپیلز و نقش سازنده در توسعه همکاریهای بین المللی و پیشبرد علم و سردبیری مجله Journal of Teacher Education for Sustainability  با نمایهScopus  در این دانشگاه، دکتر جواد غلامی دانشیار دانشگاه ارومیه موفق به اخذ مدرک دکترای افتخاری از هیات امنای دانشگاه داوگاوپیلز لتونی در سال 2018 گردید.

این دکترای افتخار توسط پروفسور ایلگا سالیت به نمایندگی از رییس دانشگاه داوگاوپیلز در حضور  دکتر حب نقی و هیات رییسه محترم دانشگاه ارومیه به ایشان داده شد.