امروز

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

بسمه تعالی

گرامی داشت روز  معلم با حضور نماینده محترم مقام معظم رهبری و معاونت محترم پشتیبانی و نیروی انسانی و معاونت محترم امور دانشجویان دانشگاه ارومیه امروز مورخه چهاردم اردیبهشت ماه سال 1398  در  دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. که مقامات نامبرده و ریاست محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی همراه با جمعی از معاونین این دانشکده با حضور در کلاسها و اهداء گل به معلمین و اساتید محترم این روز را خدمت ایشان تبریک عرض نمودند. با سپاس و تشکر فراوان