امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

By : Solaleh NematiSupervisor : Dr.Meehdi SarkhoshTime & Date : 11:30 am  -  Mordad 12th 1398 

نام دانشجو: 
سلاله نعمتی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
سالن آمفی تاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ دفاع: 
12 مرداد 1398
ساعت: 
11:30