امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

در تاریخ 7 آذرماه با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان و انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه ارومیه  و دانشگاه آزاد اسلامی، کارگاه آموزشی و کاربردی تاریخ شفاهی با حضور آقای محمد قاسمی پور مسئول ادبیات پایداری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان تهران در مکان دانشگاه آزاد اسلامی با حضور بیش از 70 نفر از علاقمندان و دانشگاهیان رشته تاریخ از سراسر استان آذربایجان غربی به مدت یک روز برگزار گردید در پایان این مراسم مدیریت محترم گروه تاریخ با تقدیم لوح تقدیر از حضور و زحمات جناب آقای قاسمی تقدیر کردند لازم به ذکر است که این برنامه با حمایت و همکاری حوزه هنری و تلاشهای آقای باقری و کارشناسان این حوزه و دانشجویان فعال انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه ارومیه برگزار گردیده است.