امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

برگزاری سمینار پیشگیری از جرائم سایبری به همت معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان آذربایجان غربی و با همکاری دبیر انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی ( رضا مصطفی زاده )     در تاریخ 98/9/26 در محل پردیس دانشگاه ارومیه برگزار گردید و مدعوین در مورد نقش دانشگاه در پیشگیری از جرم به ایراد نظرات پرداختند.