امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

نکته :برای استفاده از نرم افزار قبل از همه چیز پیشنهاد می شود از جستجوگر کروم استفاده شود

نکته 2 : قبل از هر چیز باید دو نرم افزار  1- فلش پلییر برای کروم و  2- اداب کانکت بر روی کامپیوتر و یا گوشی شما نصب گردد.

پس از نصب می توانید وارد محیط کاربری خود شده و با استفاده از راهنمای تصویری زیر نحوه استفاده از آن را مشهاده نمایید

 

راهنمای تصویری نحوه آموزش مجازی برای دانشجویان