امروز

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی میرساند آخرین تغییرات برنامه امتحانی نیمسال دوم 99-98 در سیستم آموزشی اعمال گردید. لذا خواهشمند است جهت جلوگیری از اشتباه احتمالی وارد

سیستم آموزشی دانشگاه ارومیه قسمت تاییدیه انتخاب واحد شده و آخرین تاییدیه انتخاب واحد خود را مشاهده فرمایید. خاطرنشان میسازد اساتید محترم با توجه به برنامه حاضر اقدام به اخذامتحان در سامانه کلاس مجازی خواهند نمود.