امروز

شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
عکس : 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای زبان انگلیسی
شماره تلفن: 
--
پست الکترونیکی: 
a.mehdipour@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=68&Ln=fa
گروه آموزشی: 
زبان و ادبیات انگلیسی
پست مدیریتی: 
معاون گروه
Tag: 
1