امروز

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
عکس : 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
شماره تلفن: 
--
پست الکترونیکی: 
m.sarkhosh@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=33&Ln=fa
گروه آموزشی: 
زبان و ادبیات انگلیسی
Tag: 
1