امروز

یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
عکس : 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای جغرافیا - اقلیم شناسی
شماره تلفن: 
--
پست الکترونیکی: 
kh.javan@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=21&Ln=fa
گروه آموزشی: 
جغرافیا
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
Tag: 
1