اعضای هیات علمی گروه جغرافیا

نام: علیرضا موقری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آب و هوا شناسی
گروه آموزشی: جغرافیا

a.movaghari@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 04433384787
نام: دکتر وحید محمدنژاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ژئومورفولوژی
گروه آموزشی: جغرافیا

V.Mohammadnejad@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی
نام: رشيد سعيدآبادی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا
گروه آموزشی: جغرافیا

r.saiedabadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: میر نجف موسوی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا
گروه آموزشی: جغرافیا

m.mousavi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: حسن حیدری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا
گروه آموزشی: جغرافیا

h.heidari@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: ناصر سلطانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا
گروه آموزشی: جغرافیا

n.soltani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: علی اکبر تقی لو
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا
گروه آموزشی: جغرافیا

a.taghiloo@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:121  این هفته:2903  این ماه:15155  امسال:178590