امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹
گروه علوم تربیتی

معرفی گروه علوم تربیتی

موجوديت گروه علوم تربيتي درسال 1356 در داخل دانشكده علوم به عنوان گروه سرويس دهنده شكل گرفت. در طول سالهاي بعد از انقلاب اسلامي، اين گروه تدريس درس هاي تربيتي (32 واحد) رشته هاي دبيري فيزيك، زيست شناسي، شيمي و رياضي دانشكده علوم دانشگاه اروميه را عهده دار بوده است. با پشتكار اساتيد اين گروه و با موافقت وزارت علوم، از سال 1373 در مقطع كارشناسي و گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي، اولين سري دانشجويان اين رشته مشغول به تحصيل شدند. در طول اين سالها، دانشجويان روزانه و شبانه اين گروه با جديت برنامه هاي تحصيلي خودرا دنبال مي كردند و در سالهاي اخير تعداد بسيار زيادي از فارغ التحصيلان اين رشته در كنكور ورودي كارشناسي ارشد رشته هاي مديريت آموزشي، روان شناسي تربيتي، برنامه ريزي درسي حائز رتبه هاي درخشان شده و در دانشگاههاي تهران و تبريز مشغول گذراندن دوره هاي ارشد خود هستند. از مهر 1383 در مقطع كارشناسي ارشد گروه علوم تربيتي با پذيرش دانشجو در گرايش مديريت آموزشي كار خود را رونق بخشيده و در دوره روزانه و شبانه دانشجويان به تحصيل مشغولند. كادر علمي گروه علوم تربيتي در حال حاضر شامل يك استاد، دو استاديار ، يك مربي، و شش دانشجوي بورسيه دكتراي مي باشد.