امروز

شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

معرفی گروه زبان و ادبیات ترکی استانبولی

با توجه به هم مرز بودن کشور عزیزمان ، جمهوری اسلامی ایران ، با کشور همسایه و دوست و برادر ، کشور جمهوری ترکیه ، علی الخصوص همسایه و  هم مرز بودن استان آذربایجان غربی با آن کشور ، و همچنین با عنایت به قرابت فرهنگی و زبانی که میان دو سرزمین کهن و بزرگ وجود دارد و نیز با توجه به گسترش روزافزون روابط میان دو کشور در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بویژه مناسبات دوستانه و بردرانه و از سویی دیگر ، وجود منابع عظیم ایران شناسی در بسیاری از کتابخانه ها، موزه ها و مؤسسات فرهنگی آن کشور ، اعم از مخازن نسخ خطی و غیره ، نیاز مبرم ما به بازشناسی و تحقیق در گنجینه های ایرانی موجود در موسسات کشور همسایه مان را ـ در صورت تربیت نیروی علمی به صورت آکادمیک ـ میسر خواهد ساخت. بنابراین تربیت نیروی جوان متخصص در رشته ی زبان و ادبیات ترکی استانبولی ، کمک شایانی در جهت راستای اهدافمان خواهد نمود.

رشته ی زبان و ادبیات ترکی استانبولی نخستین بار در سال 1394 در مقطع کارشناسی با مدیریت دکتر عبداله طلوعی آذر با همراهی سه تن از اساتید مدعو راه اندازی شده و اقدام به پذیرش دانشجو کرده است و تا به امروز دو دوره فارغ‌التحصیل در این رشته داشته و در حال حاضر نیز گروه با همکاری صمیمانه ، سرکار خانم دکتر الناز ملکی و همکاران عزیز مدعوشان به وظیفه ی خود در جهت تعلیم و تربیت هر چه بهتر دانشجویان ادامه می دهد.

از درگاه خداوند منان برای اساتید ارجمند و دانشجویان عزیز گروه زبان و ادبیات ترکی استانبولی توفیق خدمت به دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسلامی مسالت داریم .

 

گروه زبان و ادبیات ترکی استانبولی

مدیر گروه
دکترای زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی:
استادیار
a.toloeiazar@urmia.ac.ir