امروز

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
صلوات یادت نره
گروه معارف اسلامی

معرفی گروه معارف اسلامی

در نظام اسلامی ، اهمیت و ضرورت حرکت به سوی تبیین مبانی اصیل دین اسلام و آشنا ساختن مردم با تعالیم و آموزه های حقیقی آن و ایجاد تحول فرهنگی مستمر در جامعه ، بر همگان روشن و مبرهن است . واز آنجا که محور اصلی این حرکت و تحول ، دانشگاه ها می باشد ، لذا شورای عالی انقلاب فرهنگی این رسالت حساس را در دانشگاه  عمدتا برعهده گروه های معارف اسلامی نهاده است تا اهداف فوق در قالب ارائه برخی دروس مانند :  آشنایی با مبانی نظری دین اسلام ، اخلاق اسلامی ، منابع ومتون وحی ، تاریخ تحلیلی اسلام و ریشه های انقلاب اسلامی جمعا به ارزش 12 واحد به صورت عمومی ( الزامی برای عموم دانشجویان عزیز در همه رشته ها ) ، تحقق یابد . در حال حاضر گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه با 8 نفر عضو هیات علمی و  15 نفر استاد مدعو عهده دار ارائه این دروس می باشد 

گروه معارف اسلامی

مدیر گروه
دکتری
مرتبه علمی:
استادیار
a.valizadeh@urmia.ac.ir