امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹
صلوات یادت نره
گروه معارف اسلامی

معرفی گروه معارف اسلامی

در نظام اسلامی ، اهمیت و ضرورت حرکت به سوی تبیین مبانی اصیل دین اسلام و آشنا ساختن مردم با تعالیم و آموزه های حقیقی آن و ایجاد تحول فرهنگی مستمر در جامعه ، بر همگان روشن و مبرهن است . واز آنجا که محور اصلی این حرکت و تحول ، دانشگاه ها می باشد ، لذا شورای عالی انقلاب فرهنگی این رسالت حساس را در دانشگاه  عمدتا برعهده گروه های معارف اسلامی نهاده است. برای رسیدن به اهداف فوق برخی دروس مانند :  آشنایی با مبانی نظری دین اسلام ، اخلاق اسلامی ، منابع ومتون وحی ، تاریخ تحلیلی اسلام ، ریشه های انقلاب اسلامی و دانش خانواده و جمعیت جمعا به ارزش 14 واحد به صورت عمومی ( الزامی برای عموم دانشجویان عزیز در همه رشته ها ) ارائه شده است . در حال حاضر گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه با 10 نفر عضو هیات علمی و  35 نفر استاد مدعو عهده دار ارائه این دروس می باشد.

لازم به ذکر است که گروه معارف اسلامی علاوه بر ارائه حدود 260 واحد دروس معارف اسلامی در مقطع کارشناسی ، عهده دار ارئه درس اختیاری آشناییبا دفاع مقدس نیز بوده و از اول سال تحصیلی 96 با تصویب وزارت علوم اقدام به پذیرش دانشجو ی کارشناسی ارشد در رشته معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده نموده است.

اعضای گروه علاوه بر تدریس ، در امر پژوهش و مشاوره و فعالیتهای فرهنگی و دینی نیز همکاری دارند.

گروه معارف اسلامی

مدیر گروه
فقه و اصول - فلسفه
مرتبه علمی:
استادیار
sj.mirmehdipour@urmia.ac.ir