امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

بسمه تعالی

با عرض سلام خدمت مراجعه کنندگان محترم ، آدرس و شماره تماس برخی از قسمتهای مهم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه جهت دسترسی راحت تر و سریعتر شما عزیزان در این بخش قرار داده شده است که امیدوار است مسمر ثمر واقع گردد.

نام بخش یا قسمت مسئول بخش یا قسمت تلفن تماس - فاکس آدرس فیزیکی
دفتر ریاست علی اصغر اویسی تلفن : 04433364500  و  فاکس : 04433369716 طبقه همکف ساختمان اداری
امور رایانه علی فتح الهی تلفن : 04433380763  و  فاکس : 04433369716 طبقه اول ساختمان اداری
معاونت آموزشی دکتر سیما مدیر خامنه
تلفن : 04433384539  و  فاکس : 04433369716 طبقه همکف ساختمان اداری
آموزش صابر رزاقی تلفن : 04433379600  و  فاکس : 04433369716
طبقه همکف ساختمان کلاسها
معاونت پژوهشی دکتر مهرداد قدرت دیزجی  تلفن : 04433381622  و  فاکس : 04433369716
طبقه اول ساختمان اداری 
 تحصیلات تکمیلی دکتر بهمن نزهت   تلفن : 04433384538  و  فاکس : 04433369716
طبقه اول ساختمان اداری 
اموال یوسف معصوم زاده تلفن : 04433364500  و  فاکس : 04433369716
 طبقه همکف ساختمان اداری
کارپردازی  مهرداد هاشمی
تلفن : 04433382528  و  فاکس : 04433369716  طبقه همکف ساختمان اداری
 حسابداری خانم رزاقی تلفن : 04433384590  و  فاکس : 04433369716 طبقه همکف ساختمان اداری 
 دبیرخاه یوسف معصوم زاده تلفن : 04433384590  و  فاکس : 04433369716 طبقه همکف ساختمان اداری 
 کتابخانه  خانم دنیا دیده
تلفن : 04433384856     طبقه زیرزمین ساختمان کلاسها
 نگهبانی دانشکده   تلفن : 04433374448    ورودی دانشکده ادبیات
 مجله فقه و حقوق    تلفن : 04433381358  و  فاکس : 04433369716  طبقه دوم ساختمان اداری 
 مجله ادبیات فارسی خانم فوقی تلفن : 04433384537  و  فاکس : 04433369716  طبقه اول ساختمان اداری  
 مجله گروه زبان انگلیسی دکتر پرویز علوی نیا تلفن : 04433384537  و  فاکس : 04433369716    طبقه دوم ساختمان اداری  
 گروه ادبیات فارسی دکتر بهمن نزهت تلفن : 04433382271  و  فاکس : 04433369716      طبقه اولساختمان اداری  
 گروه تاریخ دکتر محسن مومنی تلفن : 04433384589  و  فاکس : 04433369716     طبقه دوم ساختمان اداری   
 گروه معارف حاج آقا ولی زاده تلفن : 04433370638  و  فاکس : 04433369716    نازلو گروه معرف اسلامی  
 گروه فقه دکتر رضا نیکخواه تلفن : 04433384789  و  فاکس : 04433369716     طبقه دوم ساختمان اداری   
گروه زبان  پرویز علوی نیا
تلفن : 04433384855  و  فاکس : 04433369716    طبقه دوم ساختمان اداری  
گروه جغرافیا دکتر علی اکبر تقی لو
تلفن : 04433384787  و  فاکس : 04433369716    طبقه اول ساختمان اداری  
گروه علوم تربیتی دکتر محمد حسنی
تلفن : 04433384788  و  فاکس : 04433369716    طبقه اول ساختمان اداری  

 

آدرس دانشکده ادبیات و علوم انسانی : ارومیه خیابان ولفجر 2 - روبروی صدا و سیما - صندوق پستی : 48375-57198

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 آدرس دانشگاه ارومیه : ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو

کد پستی 5756151818

شماره تلفن های مخابرات دانشگاه   6- 32752844     4- 32752740   (044)

نمابر دانشکده 32753172