امروز

چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

بسمه تعالی

با عرض سلام خدمت مراجعه کنندگان محترم ، آدرس و شماره تماس برخی از قسمتهای مهم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه جهت دسترسی راحت تر و سریعتر شما عزیزان در این بخش قرار داده شده است که امیدوار است مسمر ثمر واقع گردد.

نام بخش یا قسمت مسئول بخش یا قسمت تلفن تماس - فاکس آدرس فیزیکی
دفتر ریاست علی اصغر اویسی تلفن : 04433364500  و  فاکس : 04433369716 طبقه همکف ساختمان اداری
امور رایانه علی فتح الهی تلفن : 04433380763  و  فاکس : 04433369716 طبقه اول ساختمان اداری
معاونت آموزشی دکتر علیرضا حسین پور تلفن : 04433384539  و  فاکس : 04433369716 طبقه همکف ساختمان اداری
آموزش صابر رزاقی تلفن : 04433379600  و  فاکس : 04433379600 طبقه همکف ساختمان کلاسها
معاونت پژوهشی دکتر سپهریان آذر - خانم زینالی  تلفن : 04433381622  و  فاکس : 04433379600 طبقه اول ساختمان اداری 
 تحصیلات تکمیلی دکتر بهمن نزهت   تلفن : 04433384538  و  فاکس : 04433379600 طبقه اول ساختمان اداری 
اموال علی اصغر اویسی تلفن : 04433364500  و  فاکس : 04433369716  طبقه همکف ساختمان اداری
کارپردازی  جواد قاسمی تلفن : 04433382528  و  فاکس : 04433369716  طبقه همکف ساختمان اداری
 حسابداری اسماعیل معصوم زاده تلفن : 04433384590  و  فاکس : 04433384590  طبقه همکف ساختمان اداری 
 دبیرخاه یوسف معصوم زاده تلفن : 04433384590  و  فاکس : 04433384590  طبقه همکف ساختمان اداری 
 کتابخانه  خانم تربیت تلفن : 04433384856     طبقه زیرزمین ساختمان کلاسها
 نگهبانی دانشکده   تلفن : 04433374448    ورودی دانشکده ادبیات
 مجله فقه و حقوق خانم نرمین اسماعیلی  تلفن : 04433381358  و  فاکس : 04433381358   طبقه دوم ساختمان اداری 
 مجله ادبیات فارسی خانم فوقی تلفن : 04433384537  و  فاکس : 04433384537   طبقه اول ساختمان اداری  
 مجله گروه زبان انگلیسی دکتر کریم صادقی تلفن : 04433384537  و  فاکس : 04433384537     طبقه دوم ساختمان اداری  
 گروه ادبیات فارسی دکتر محمد حسین خان محمدی تلفن : 04433382271  و  فاکس : 04433382271       طبقه اولساختمان اداری  
 گروه تاریخ دکتر عزیز طالعی تلفن : 04433384589  و  فاکس : 04433384589      طبقه دوم ساختمان اداری   
 گروه معارف دکتر محمد صالحی تلفن : 04433370638  و  فاکس : 04433370638      طبقه همکف ساختمان اداری   
 گروه فقه دکتر رضا نیکخواه تلفن : 04433384789  و  فاکس : 04433384789      طبقه دوم ساختمان اداری   
گروه زبان  خانم دکتر فرح قادری تلفن : 04433384855  و  فاکس : 04433384855     طبقه دوم ساختمان اداری  
گروه جغرافیا دکتر میرنجف موسوی تلفن : 04433384787  و  فاکس : 04433384787     طبقه اول ساختمان اداری  
گروه علوم تربیتی خانم دکتر بنهاز مهاجران تلفن : 04433384788  و  فاکس : 04433384788     طبقه اول ساختمان اداری  

 

آدرس دانشکده ادبیات و علوم انسانی : ارومیه خیابان ولفجر 2 - روبروی صدا و سیما - صندوق پستی : 48375-57198

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 آدرس دانشگاه ارومیه : ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو

کد پستی 5756151818

شماره تلفن های مخابرات دانشگاه   6- 32752844     4- 32752740   (044)

نمابر دانشکده 32753172