اعضای هیات علمی گروه روانشناسی

نام: دکتر اسماعیل سلیمانی
مرتبه علمی: استادیار روانشناسی
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی
گروه آموزشی: روانشناسی

e.soleimani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: فيروزه سپهريان آذر
مرتبه علمی: پروفسور
مدرک تحصیلی: دكتري روانشناسي تربیتی
گروه آموزشی: روانشناسی

f.sepehrianazar@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: علی عیسی زادگان
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی
گروه آموزشی: روانشناسی

a.essazade@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: فرزانه میکائیلی منیع
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی تربیتی
گروه آموزشی: روانشناسی

f.michaelimanee@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:102  این هفته:6755  این ماه:21694  امسال:175660