امروز

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
کارگاه گروه جغرافیا
آزمایشگاه زبان
ورودی دانشکده ادبیات
محوطه دانشکده ادبیات
محوطه دانشکده ادبیات
دفتر آموزش
آموزش
اتاق اساتید مدعو
کتابخانه
اتاق مرجع کتابخانه

Pages

معرفی دانشکده

اين دانشکده با هدف تامين نيروی انسانی متخصص و ماهر به عنوان چهارمين دانشکده دانشگاه اروميه با راه اندازی گروه زبان و ادبيات فارسی در سال 1367 تاسيس گرديد. اولين گروه دانشجويان پذيرفته شده شامل کارشناسی دبيری ادبيات فارسی در سال 1367 و دبيری تربيت بدنی در سال 1368 بوده اند. فضای آموزشی واداری اين دانشکده از آغاز در پرديس شهر واقع در خيابان شهيد بهشتی بوده است که متعاقباً در سال 1371 به محل ساختمان جديد واقع در بلوار والفجر 2 روبروی صدا و سيما منتقل گرديد. دانشکده ادبيات و علوم انسانی هم اکنون 73 نفر عضو هيات علمی و 45 نفر کادر اداری و خدماتی دارد. اعضاء هيئت علمی اين دانشکده با نهادها و سازمانهای اجرايی متعددی همکاری دارند و در اين دانشکده طرحهای مشترک آموزشی ، تحقيقاتی و مشاوره ای در زمينه های مختلف به اجرا درآمده است .

اخبار و اطلاعیه ها

  مرحله سوم ضدعفونی نمودن کلیه قسمتهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ 1398/12/17... ادامه مطلب
  اطلاعیه اتمام سنوات معافیت تحصیلی دانشجویان پسر
برنامه برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان دوره دکتری که نتوانسته اند نمره زبان بیاورند
برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان1 برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی به غیر... ادامه مطلب
بنام خدا اطلاعیـــــه مهـــم کارگاه آموزشی « آشنایی با منابع علمی و اخلاق پژوهش» ویژه دانشجویان... ادامه مطلب
برگزاری سمینار پیشگیری از جرائم سایبری به همت معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان آذربایجان غربی و... ادامه مطلب
در تاریخ 7 آذرماه با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان و انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه... ادامه مطلب
جشن بزرگداشت روز دانشجو به همراه تقدیر از دانشجویان رتبه های برتر گروه تاریخ با حضور اساتید و... ادامه مطلب
اکران و نقد فیلم مستند بربرها انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه ارومیه در تاریخ 18/9/98 ساعت 11 الی 12... ادامه مطلب

Pages

ریاست دانشکده

دکتر عبداله طلوعی آذر
دکترای زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی :
استادیار
a.toloeiazar@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه علوم تربیتی
کارشناسی:
 1. علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 2. علوم تربیتی
کارشناسی ارشد:
 1. مدیریت اموزشی
دکتری:
 1. مدیریت آموزشی
گروه زبانهای خارجی
کارشناسی:
 1. آموزش زبان انگلیسی
 2. زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی ارشد:
 1. آموزش زبان انگلیسی
 2. زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری:
 1. آموزش زبان انگلیسی
گروه زبان وادبیات فارسی
کارشناسی:
 1. زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد:
 1. زبان و ادبیات فارسی
دکتری:
 1. زبان و ادبیات فارسی - حماسی
 2. زبان و ادبیات فارسی - عرفانی
 3. زبان و ادبیات فارسی - غنایی
 4. زبان و ادبیات فارسی
گروه روانشناسی
کارشناسی:
 1. روانشناسی
کارشناسی ارشد:
 1. روانشناسی عمومی
 2. روانشناسی تربیتی
دکتری:
 1. روانشناسی عمومی
 2. روانشناسی
گروه فقه و حقوق اسلامی
کارشناسی:
 1. فقه و حقوق اسلامی
کارشناسی ارشد:
 1. فقه و حقوق خصوصی
 2. فقه و حقوق جزا
 3. حقوق خصوصی
 4. حقوق جزا و جرم شناسی
 5. فقه و حقوق اسلامی
دکتری:
 1. فقه و حقوق اسلامی
 2. حقوق جزا و جرم شناسی
 3. حقوق خصوصی
گروه تاریخ
کارشناسی:
 1. تاریخ
کارشناسی ارشد:
 1. تاریخ - تاریخ ایران باستان
 2. تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
دکتری:
گروه جغرافیا
کارشناسی:
 1. آب و هواشناسی
 2. جغراقیا و برنامه ریزی گردشگری
کارشناسی ارشد:
 1. جغرافیای پزشکی
 2. جغرافیای برنامه ریزی آمایش سرزمین
 3. جغرافیا و دفاع مقدس
دکتری:
گروه زبان و ادبیات ترکی استانبولی
کارشناسی:
 1. زبان و ادبیات ترکی استانبولی
کارشناسی ارشد:
دکتری:
گروه معارف اسلامی
کارشناسی:
کارشناسی ارشد:
 1. معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده
دکتری:

همایش و سمینار

تاریخ برگزاری همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات

جلسات دفاع پایان نامه

Pages