امروز

سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷

اخبار و اطلاعیه ها

 بسمه تعالی...

به اطلاع کلیه داوطلبان معرفی شده از طرف سازمان سنجش می رساند مصاحبه طبق...

 جلسه دفاع از پایان نامه خانم بهاره علی محمد نژاد داشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران اسلامی تاریخ دفاع 96/10/22 ساعت 12 ظهر....

Phd Viva-Voce Presentation-*-جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجوی دکترا رحیم نجاری با استاد راهنمای دکتر محمد محمدی.با عنوان "Working Memory...

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا خلیل پور داشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی - تاریخ دفاع  ساعت 9...

Pages