امروز

سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
اتاق مطالعه و اینترنت دانشجویان دکتری
آمفی تاتر دانشکده ادبیات
سایت کامپیوتری (اینترنت) دانشجویان کارشناسی
سایت کامپیوتری (اینترنت) دانشجویان ارشد
ساختمان اداری

Pages

اخبار و اطلاعیه ها

...

...

برای دانلود شیوه نامه اجرایی مربوط به دانشجویان دوره دکتری دانشگاه ارومیه بر روی لینک دانلود شیوه نامه کلیک...

برای دانلود شیوه نامه اجرایی مربوط به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه بر روی لینک دانلود شیوه...

برای دانلود شیوه نامه اجرایی مربوط به دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه ارومیه بر...

Pages