امروز

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
کارگاه گروه جغرافیا
آزمایشگاه زبان
ورودی دانشکده ادبیات
محوطه دانشکده ادبیات
محوطه دانشکده ادبیات
دفتر آموزش
آموزش
اتاق اساتید مدعو
کتابخانه
اتاق مرجع کتابخانه
اتاق مطالعه و اینترنت دانشجویان دکتری
آمفی تاتر دانشکده ادبیات
سایت کامپیوتری (اینترنت) دانشجویان کارشناسی
کارگاه گروه جغرافیا
سایت کامپیوتری (اینترنت) دانشجویان ارشد
ساختمان اداری

اخبار و اطلاعیه ها

بسمه تعالی در راستای بررسی و رفع مشکلات و موارد مربوط به سیستم مجازی دانشگاه ارومیه ، جلسه ای با... ادامه مطلب
 لیست لوازم و تجهیزات موجود در آزمایشگاه و کارگاه جغرافیا ردیف... ادامه مطلب
با توجه به مشکل فضای فیزیکی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و تاکید رئیس محترم دانشگاه ارومیه مبنی بر... ادامه مطلب
بسمه تعالی   به اطلاع داوطلبان محترم آزمونهای زبان دانشگاه ارومیه می رساند به دلیل شرایط خاص... ادامه مطلب

Pages