امروز

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

بسمه تعالی

کسب عنوان پژوهشگر برتر استان در حوزه علوم انسانی در سال 1399 توسط آقای دکتر محمد حسنی عضو گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه را به تمام همکاران محترم دانشکده و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماییم