امروز

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
عکس : 
مرتبه علمی: 
پروفسور
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای مدیریت آموزشی
شماره تلفن: 
-
پست الکترونیکی: 
m.hassani@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.hassani
گروه آموزشی: 
علوم تربیتی
پست مدیریتی: 
مدیر گروه