امروز

یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
عکس : 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای جغرافیا
شماره تلفن: 
--
پست الکترونیکی: 
h.heidari@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=26&Ln=fa
گروه آموزشی: 
جغرافیا
پست مدیریتی: 
مدیر گروه