امروز

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
عکس : 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای زبان
شماره تلفن: 
--
پست الکترونیکی: 
p.alavinia@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.alavinia
گروه آموزشی: 
زبانهای خارجی
پست مدیریتی: 
مدیر گروه