امروز

جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

در راستای بررسی و رفع مشکلات و موارد مربوط به سیستم مجازی دانشگاه ارومیه ، جلسه ای با حضور رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( جناب آقای دکتر کبیری ) و معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( جنای آقای دکتر حیدری) و مسئول انفورماتیک و امور رایانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (جناب آقای مهندس فتح اللهی) و مسئول سیستم آموزش مجازی دانشگاه ( جناب آقای مهندس امامی) در مورخه ۱۳۹۹/۸/۱۷ واقع در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید و پس از مطرح نمودن مشکلات و ایرادات نرم افزار ، تصمیم بر این شد که با جمع آوری و لیست کردن گزارشات مربوط به مشکلات سیستم آموزش مجازی از طرف اساتید و دانشجویان محترم ، با توجه به فراوانی نوع مشکلات ، با اولویت بندی نسبت به رفع آنها و یا راهنمایی در نحوه برخورد با آنها اقدام گردد.

البته شایان ذکر است که بسیاری از موارد منجمله قطعی و وصلیهای موردی در هنگام برگزاری کلاس و عدم شفافیت صدا و تصویر و ... مربوط به زیرساختهای نرم افزار و یا قدرت سرور و یا نوع و سرعت اینترنت مورد استفاده اساتید و دانشجویان می باشد.

امید است با همکاری و تعاون همکاران گرامی و اساتید محترم و دانشجویان عزیز بتوان هرچه بهتر نسبت به ارتقائ سیستم و بهره وری هرچه بهتر آن اقدامات لازم را به انجام برسانیم.