امروز

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳
گروه جغرافیا
تجهیزات آزمایشگاهی
عکسهای هوایی و تجهیزات آن
کارگاه گروه جغرافیا
سنگ شناسی
آزمایشگاه گروه جغرافیا

معرفی گروه جغرافیا

 

 رشته جغرافیا در سال 1384، در دانشگاه ارومیه ایجاد و از همان سال نیز در دوره کارشناسی دانشجو پذیرش نمود. ابتدا در دوره کارشناسی آب و هواشناسی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری و سپس در دوره کارشناسی ارشد آمایش سرزمین، جغرافیای پزشکی و جغرافیای دفاع مقدس دانشجو پذیرفت. هم اکنون گروه جغرافیای دانشگاه ارومیه در رشته های کارشناسی آب و هواشناسی و جغرافیای سیاسی و رشته های کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی آمایش سرزمین و جغرافیای دفاع مقدس به تربیت دانشجو مشغول است. این گروه متشکل از 9 نفر عضو هیات علمی با تخصص های مختلف است که از این بین 1 نفر استاد تمام، 1 نفر دانشیار و بقیه اعضاء استادیار هستند. وجود کارگاه و آزمایشگاه نقشه خوانی، GIS، سنجش از دور، ارتباطات برون دانشگاهی متعدد و برنامه های آموزشی متنوع، گروه جغرافیای دانشگاه ارومیه را به عنوان یکی از گروه های فعال و مطرح در آورده است. در حال حاضر 60 دانشجو در دوره ارشد و 159 نفر در دوره کارشناسی در حال تحصیل می باشند.

 

کارشناس گروه

مصطفی علیپور         کارشناسی ارشد               گرایش آب و هواشناسی

 

شماره تلفن: 04433384787

اطـلاعـیه هـا

 لیست لوازم و تجهیزات موجود در آزمایشگاه و کارگاه جغرافیا ردیف... ادامه مطلب