امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳
آرایه های ادبی
بزرگان زبان و ادبیات فارسی
شاهنامه فردوسی
بیداری ادبی
شعر فارسی
شعر و ادب فارسی

معرفی گروه زبان و ادبیات فارسی


رشتة زبان و ادبیات فارسی برای نخستین بار در سال 1367 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد. از سال 1379 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد حوزة فعالیت‌های خود را گسترش داد. با تلاش اعضای محترم گروه از سال 1384در مقطع دکتری پذیرش دانشجوی دکتری آغاز شد. در حال حاضر در چهار گرایش مقطع دکتری یعنی حماسی، غنایی و عرفانی و محض دانشجو می‌پذیرد. دانشجویان داخلی و خارجی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به دو شیوة نوبت اوّل و نوبت دوم در رشتة زبان و ادبیات فارسی در حال تحصیل هستند. استادان محترم بازنشستة گروه، جنابِ آقای کرمعلی قدمیاری، محمّدحسین خان‌محمّدی، محبوب طالعی قره‌قشلاق و سرکار خانم مهوش واحددوست هستند. .