امروز

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳
گروه علوم تربیتی
تربیت آموزش محور
کنترل خشم و عصبانیت
تربیت کودک
هم اندیشی تربیتی
آموزش تکنیکهای بروز تربیتی

معرفی گروه علوم تربیتی

گروه علوم تربیتی در دانشگاه ارومیه به طور رسمی از سال 1376 تشکیل گردید و اقدام به پذیرش دانشجو در رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی نمود. در سال 1383 رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد، و مقطع دکترای مدیریت آموزشی از سال 1386 و در ادامه  درسال 1389 رشته مدیریت آموزش عالی در مقطع دکتری در گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ایجاد گردید. گروه روانشناسی در سال 1395 و گروه جامعه شناسی در سال 1399 از گروه علوم تربیتی تفکیک و به گروه های آموزشی مستقل تبدیل شدند. در حال حاضر فارغ التحصیلان گرایش های مختلف رشته علوم تربیتی مهارت و شایستگی استخدام را علاوه بر وزارت آموزش و پرورش در سایر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی دارند و نسبت اشتغال زایی این رشته در مقایسه با عمده رشته های دانشگاهی در حد بالایی قرار دارد.