امروز

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳
گروه جامعه شناسی
رعایت هنجار و اهمیت آن در جامعه
مردم در بازار و مسجد
جامعه مدرن شهری
جامعه شناسی جامعه جهانی
سیاست اجتماعی

معرفی گروه جامعه‌شناسی

 گروه جامعه ‫شناسی با هدف تاکید بر تربیت دانشجویان با مهارت های اجرای پژوهش های تجربی– کاربردی در کنار فهم جامعه شناسی نظری و توسعه بینش جامعه شناختی دانشجویان است. این گروه بدنبال شناسایی آسیب‫های اجتماعی، تحلیل و تبیین این آسیب‫ها و یافتن راهکار برای رفع آن‌هاست.

دانش جامعه شناسی در صدد است که آگاهی ما را نسبت به ابعاد مختلف حیات اجتماعی و چگونگی حل و فصل مشکلات ناشی از زیست جمعی انسان ارتقاء دهد. به این منظور دانشجویان ضمن آشنایی با حوزه های متنوع علوم اجتماعی، رویکردهای نظری و روش شناسی های مختلف را فرا خواهند گرفت که آنها را در دستیابی به این دو هدف به لحاظ معرفتی تجهیز می کند. آشنایی دانشجویان با روش‫های تحقیق در علوم اجتماعی و نظریه ‫های جامعه شناختی آنان را قادر می‫سازد با تأسیس نهادهای پژوهشی یا جذب شدن در سازمان‫های مختلف به پژوهش‫های آسیب‫شناختی مشغول شوند.

گروه آموزشی جامعه شناسی جدیدترین گروه آموزشی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه است. در واقع گام های ابتدایی تاسیس رشته جامعه شناسی در دانشگاه ارومیه از سال 92 برداشته شد. گروه جامعه شناسی، به عنوان یکی از زیر گروه های آموزشی علوم تربیتی با دو نفر هیات علمی با ارائه فعالیت آموزشی و پژوهشی بین رشته­ای در سطح دانشکده فعالیت داشت. در سال 1397 با جذب دو نفر هیات علمی جامعه شناسی در سال 1398 موفق به اخذ مجوز دوره کارشناسی جامعه شناسی گردید که در مهرماه 1399 با پذیرش 45 دانشجو در در مقطع کارشناسی جامعه شناسی در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی مستقل گردید.

گروه جامعه‌شناسی

مدیر گروه
دکترای جامعه شناسی - اقتصادی و توسعه
مرتبه علمی:
استادیار
s.soltani@urmia.ac.ir