امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

در مورخه 1399/8/19 طی جلسه ای که با حضور رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی جناب آقای دکتر کبیری و اعضای محترم شورای دانشکده ادبیات و علوم انسانی تشکیل شد، از جناب آقای دکتر طلوعی آذر (رئیس سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی) بخاطر زحمات و تلاشهای ارزنده ای که در طول مدت ریاست خود برای دانشکده ادبیات و علوم انسانی کشیده بودند ، با اهداء لوح و یادبودی تقدیر و تشکر بعمل آمد.