امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

از دانشجویان و همکاران محترم خواهشمند است در صورت نیاز به راهنمایی و رفع  مشکلات احتمالی خود که مربوط به حوزه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی باشند ، از طریق شماره های زیر در وقت اداری (از ساعت 8 الی 14:30)  با آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی تماس حاصل فرمایند.

آقای رزاقی :         مسئول آموزش   04433382529

آقای خلیلی :        کارشناس آموزش 04433379600

آقای پیروز :          کارشناس آموزش 04433379600

خانم محمدزاده :     کارشناس آموزش 04433384590