امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

در راستای پیشگیری و جلوگیری از شیوع و انتشار ویروس کرونا ساختمانهای اداری و آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با استفاده از محلولهای استاندارد برای این کار و همکاری پرسنل خدوم و فداکار مورد ضد عفونی و میکروب زدایی قرار گرفت.