امروز

جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

برگزیده شدن نشریه Iranian Journal of Language Teaching Research به سردبیری جناب آقای دکتر  کریم صادقی در بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده کشور در سال ۱۳۹۹، بعنوان نشریه برگزیده را خدمت تمام همکاران و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماییم